کتب

دکتر زینب گلزاری, اول/96, طراحی بازی آموزشی رایانه ای(اولین کتاب آموزش تلفیقی دانشگاهی در ایران), طلایی پویندگان دانشگاه, تالیف ادامه...Beverly L. Bower Kimberly P. Hardy, 1396/اول, از دور آموزی تا یادگیری الکترونیکی, انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه, ترجمه ادامه...دکتر زینب گلزاری/دکتر علیرضا کیامنش, 1395/اول, ارزشیابی آموزش الکترونیکی(راهنمای عملی), انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه, تالیف ادامه...زینب گلزاری
زینب گلزاری

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    استادیار
^